Quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất tại Lâm Đồng

0

Ngày 11/11, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức giới thiệu nội dung triển khai quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, có hiệu lực từ ngày ký. 

Buổi công bố triển khai nội dung quy định mới theo Quyết định số 40/2021/Qđ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh (gọi tắt Quyết định 40) có lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và một số cơ quan truyền thông…

Giới thiệu nội dung Quyết định số 40/2021 về tách, hợp thửa đất
Giới thiệu nội dung Quyết định số 40/2021 về tách, hợp thửa đất

ÁP DỤNG CHUNG TOÀN TỈNH  

Quyết định số 40 của UBND tỉnh ra đời trên các căn cứ văn bản pháp quy của Nhà nước; trong đó, có Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; và thay thế Quyết định trước đó (Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021)…

Ông Nguyễn Phú Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thời gian qua, mặc dù đã điều chỉnh nội dung mấy lần nhưng quá trình thực hiện các văn bản quy định đã nảy sinh những vấn đề bất cập so với thực tế, cơ quan chuyên môn nhận nhiều phản ánh từ người dân và lúng túng trong thực hiện. Vì vậy, Quyết định số 40 ra đời nhằm nhanh chóng khắc phục những vướng mắc này.

Quyết định 40 áp dụng cho các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Quyết định 40 không áp dụng cho các trường hợp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân lô, quy hoạch xây dựng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc tách thửa, hợp thửa thực hiện theo các quy hoạch này. Quyết định 40 cũng không đặt vấn đề tách thửa đối đất lâm nghiệp. 

MỞ ĐƯỜNG GIAO THÔNG PHẢI CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT CỦA CHÍNH QUYỀN

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đất đai – ông Nguyễn Sỹ Phú cho biết: Vấn đề mở đường giao thông cần hiểu rõ không thuộc ngành tài nguyên và môi trường mà thuộc các ngành chức năng khác và địa phương. Tại quy định mới, điều kiện trước khi xem xét tách thửa, hợp thửa đất để hình thành đường giao thông mới gồm: Diện tích thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 5 ha thì tiến hành lập bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt, kèm văn bản thống nhất, có các nội dung về quy chuẩn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật. Đối với thửa đất, khu đất đề nghị tách thửa, hợp thửa diện tích từ 5.000 m2 trở lên sau khi đã trừ diện tích làm đường giao thông thì phải dành ít nhất 5% diện tích của thửa đất hoặc khu đất để làm hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng… Trường hợp diện tích thửa đất, khu đất lớn hơn hoặc bằng 5 ha thì tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng trình phê duyệt theo quy định để triển khai thực hiện.

Quy định còn nêu rõ: Trường hợp hình thành đường giao thông mới mà đã có trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt hoặc thuộc trường hợp tại điểm b khoản 2 Điều 3: “Người sử dụng đất chủ động đề nghị tự bỏ kinh phí đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, tự nguyện trả lại đất thì được UBND cấp xã thống nhất triển khai đầu tư và thực hiện thủ tục đất đai theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013”; sau đó mới thực hiện các thủ tục tách thửa, hợp thửa theo Quyết định 40.

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN XÂY DỰNG NHÀ Ở 

Điểm mới khác của Quyết định 40 là chỉ xem xét việc tách thửa thuộc thửa đất có diện tích mục đích chính, không nhất thiết chuyển mục đích toàn bộ thửa đất như quy định trước đây. Mặt khác, quy định mới được điều chỉnh theo hướng không còn dạng nhà song lập. Về kích thước, so với trước đây, quy định mới đã giảm kích thước thửa đất tiếp giáp với mặt đường tối thiểu từ 12 m xuống tối thiểu 10 m. Tại Điều 4 của quy định nêu rất cụ thể đối với 4 dạng nhà ở đô thị (nhà phố, nhà liên kế có sân vườn, nhà biệt lập, biệt thự). Nhờ vậy, mật độ xây dựng sẽ tăng lên từ 55% trước đây lên 60% theo quy định mới. 

Một điểm mới khác về tách thửa đất nông nghiệp, trước đây quy định chung nay được phân theo khu vực. Cụ thể, khoản 4, Điều 4 quy định: “Đối với thửa đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500 m2 tại khu vực đô thị; 1.000 m2 tại khu vực nông thôn. Trường hợp tiếp giáp với đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định tại khoản này gồm cả diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng (nếu có) thì còn phải đảm bảo có kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn hoặc bằng 10m”. 

Việc xử lý những hồ sơ tồn trước khi Quyết định 40 có hiệu lực: Đối với hồ sơ đã được tiếp nhận trên hệ thống phần mềm tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 04/2021 ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh. 

Nguồn: http://baolamdong.vn/phapluat/202111/quy-dinh-moi-ve-tach-thua-hop-thua-dat-tai-lam-dong-3088757/

Leave A Reply

Your email address will not be published.